Xin bạn vui lòng điền vào các mục cần thiết và tiến hành trả lời bảng câu hỏi trắc nghiệm để phân tích kiểu tính cách từ trang tiếp theo.
必要項目を記載いただき、次ページよりパーソナリティパータンを分析するためのアンケートを行います。

Tên của bạn sẽ được ghi trên tài liệu, vì vậy hãy đảm bảo nhập chính xác.
氏名は資料に記載されますので、間違いのないよう入力をお願いいたします。

Khi bạn điền vào các hạng mục, nút "Trang tiếp theo" sẽ được hiển thị.
項目入力されますと、「次のページへ」のボタンが表示されます。

Vui lòng kiểm tra lại các mục đã nhập và nhấp vào "Trang Tiếp theo".
入力事項を再度ご確認の上、「次のページへ」をクリックしてください。
Tên(Ngôn ngữ tiếng anh)
名前(英語)
Câu hỏi này là bắt buộc
この質問は必須です。
Tên công ty
会社名(配属先)
Câu hỏi này là bắt buộc
この質問は必須です。
Tên công đoàn
組合名
Câu hỏi này là bắt buộc
この質問は必須です。